Ortopedie

Ortopedie

Řešíme bolesti pohybového systému

Alternativní léčebné metody

Pomohou tam,kde nefunguje tabletka.

Výživové poradenství

Výživové poradenství

Nechť je lék potravou a potrava lékem/Hypokrates/

Osobní zdravotní management

Skutečná prevence

Mobilizační techniky
Cvičebna 1
Cičení s pacientem
Cvičení na rotopedu
Hanka
Pracoviště
Cvičebna 2
Káťa
Elektroléčba