Ortopedie

Ortopedie

Řešíme bolesti pohybového systému

Alternativní léčebné metody

Pomohou tam,kde nefunguje tabletka.

Výživové poradenství

Výživové poradenství

Nechť je lék potravou a potrava lékem/Hypokrates/

Osobní zdravotní management

Skutečná prevence

Naši lékaři

 

MUDr. Zbyněk Pauch:         

V medicíně jsem dosud získal následující vzdělání:

         1985 promoce-UK Praha, Lékařská fakulta Plzeň

         1990 atestace v oboru ortopedie

         1992 Traumatologická univerzitní klinika Insbruk, Rakousko,dvouměsíční stáž

         1995 oprávnění ČSMM/manuální medicína-chiropraxe/

         1996 atestace v oboru léčebné rehabilitace

         2005 osvědčení České společnosti tělovýchovného lékařství k poskytování

             zdravotní péče sportovcům

         2009 odborný inovační kurz „Vývojová kineziologie v manuální medicíně“

             /Doc.PaeDr.P.Kolář, PhD/

         2011 kurz akupunktury/200hod./, IPVZ Praha. 

         2013 odborná stáž Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika

         2015-2016 kurz podiatrie, IPVZ Praha

                      

         Jsem lékařem s více jak třicetiletou praxí:

         1985 ortopedické odd.nemocnice Písek, sekundární lékař

         1993 rehabilitační odd.nemocnice Chomutov, zástupce primáře

         1997 rehabilitační odd.nemocnice Ostrov, primář

         1999 zahájení privátní praxe, ortopedická amb. Nejdek

         2000 ambulance léčebné rehabilitace Ostrov, hlavní pracovní úvazek.

 

 MUDr. Dagmar Pauchová         

vzdělání:

         1993 promoce-UK Praha, LF Plzeň

         1996 atestace z všeobecného lékařství, IPVZ Praha

         1996-2013 každoročně účast na Kongresu primární péče/SPLČR,Praha/  

         2013 kurz výživového poradce – Metabolic Balance

 

         Praxe:

         1993 interní odd. nemocnice Kadaň

         1994-6 odborné stáže/chirurgie, gynekologie, neurologie, ortopedie, ORL,

               oční lékařství, psychiatrie…/- příprava na atestaci z všeobecného lékařství

         1996 zahájení privátní praxe praktického lékaře pro dospělé, Klášterec n. Ohří