Ortopedie

Ortopedie

Řešíme bolesti pohybového systému

Alternativní léčebné metody

Pomohou tam,kde nefunguje tabletka.

Výživové poradenství

Výživové poradenství

Nechť je lék potravou a potrava lékem/Hypokrates/

Osobní zdravotní management

Skutečná prevence

Celostní pohled

Abychom pochopili skutečnou podstatu nemoci, musíme si uvědomit, že  život pacienta a jeho obtíže probíhají za určitých konkrátních podmínek. Tyto podmínky jsou dány prostředím, v kterém žije a vnitřními dispozicemi fyzickými a psychickými a jeho koníčky a zájmy.

                                  

Není to nic nového. Středověký lékař Paracelsus vycházel z toho, že lékař by měl již z vlivů působících na pacienta poznat, kterou nemocí trpí. Stejně by měl být naopak schopen soudit z obrazu nemoci na tyto vlivy.

                        

 

Obtíže pacienta jsou téměř vždy výsledkem souhry zděděnách dispozic, jeho osobnosti, jeho životního stylu. Na chorobě se většinou podílí i jeho zaměstnání či zájmy. To vše máme na zřeteli, když stanovíme diagnozu a léčbu.